Jak zrealizować voucher

z sezonu 2020?

Znaczna większość naszych uczestników otrzymała zwrot pieniędzy na swoje konto w związku z odwołaniem wyjazdów. Pozostałe osoby, które wybrały opcję vouchera mogą go wykorzystać w sezonie 2021:

1. Wystarczy zapisać się na dowolny wyjazd z naszej oferty oraz napisać do nas mail (biuro@integra-wyjazdy.pl) z tego samego adresu email na który jest założone Wasze konto na naszej stronie z informacją, że chce się wykorzystać środki z poprzedniego sezonu na konkretny wyjazd. W ciągu maksymalnie 20 godzin (nie uwzględniając weekendu) Wasze konto zostanie zasilone, środkami z poprzedniego sezonu.

2. Z vouchera można skorzystać tylko raz, przeznaczając kwotę na jeden wyjazd. Przypominamy, że jest to voucher, a nie karta pre-paidowa.

3. Realizacja Vouchera / przepisanie środków odbywa się zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.

4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) oraz nie można go przenieść na osobę trzecią. Jedyną możliwością przeniesienia vouchera jest cesja, której koszt to 20% wartości przenoszonych środków.

5. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu braku możliwości skorzystania z Vouchera, czy utraty jego ważności.

6. Voucher ważny jest do końca sezonu zimowego 2020/2021